Tagged By बद्धकोष्ठ

इसबगोल वनस्पती

इसबगोल वनस्पती चे फायदे जाणून होणार तुम्ही पण चकित

, , No Comment

इसबगोल वनस्पती चे फायदे इसबगोल या वनस्पतीला खोड जवळजवळ नसतेच. मात्र तिला दाट आणि मऊ मऊ केस असतात. पाने अत्यंत अरुंद असतात. फुले अत्यंत लहान अंडाकृती आणि पोकळ नळी सारखी असतात. फळाच्या वरचा भाग झाकण…

Read Post →