Tagged By दमा चा उपचार

आघाडा

आघाडा वनस्पती चे घरगुती उपचार ऐकून होणार तुम्हीही चकित

, , No Comment

आघाडा वनस्पती अघाडा ही वनस्पती सरड आणि ताठ वाढते. उंची साधारण ५० से. मी असते. याला अनेक फांद्या असतात. याची फुले लहान आणि खाली तोंड करून लटकलेली असतात. फांद्यांनाखाली वळलेले काटे असतात. या वनस्पतीच्या भस्मात…

Read Post →