Tag: जुलाब

  • इसबगोल वनस्पती चे फायदे जाणून होणार तुम्ही पण चकित

    इसबगोल वनस्पती चे फायदे जाणून होणार तुम्ही पण चकित

    इसबगोल वनस्पती चे फायदे इसबगोल या वनस्पतीला खोड जवळजवळ नसतेच. मात्र तिला दाट आणि मऊ मऊ केस असतात. पाने अत्यंत अरुंद असतात. फुले अत्यंत लहान अंडाकृती आणि पोकळ नळी सारखी असतात. फळाच्या वरचा भाग झाकण सारखा उघळतो. याच्या बिया नावे …