क्वालरा ची लागवण

आघाडा वनस्पती चे घरगुती उपचार ऐकून होणार तुम्हीही चकित घरगुती उपाय

आघाडा वनस्पती चे घरगुती उपचार ऐकून होणार त…

आघाडा वनस्पती अघाडा ही वनस्पती सरड आणि ताठ वाढते. उंची साधारण ५० से. मी असते. याला अनेक फांद्या असतात. याची फुले लहान आणि खाली तोंड करून लटकले…