उल्टी vomating थांबवण्याचे घरगुती उपचार

उल्टी vomating

उल्टी थांबवण्याचे घरगुती उपचार

बर्याचदा शिळे अन्न किव्वा न पचणारे जड पदार्थ, दुशीत अन्न, दूषित पाणी  पिल्यास उल्टी होते.

उल्टी लक्षण:  

मळमळ होणे, तोंडाला पाणी सुटणे, काहीही खाल्ले असता उलटी होणे, पोट जड होणे, डोके दुखणे इत्यादी लक्षणे दिसून येतात.