Tag: पोट साफ होत नाही

  • पोट साफ होण्यासाठी उपाय मराठी मध्ये

    पोट साफ होण्यासाठी उपाय मराठी मध्ये

    पोट साफ होण्यासाठी उपाय पोट साफ न होण्याची लक्षणे : सौचाला रोज न होणे व झाल्यास कडक होणे. पोट साफ न होणे. सौचसाठी खूप वेळ कुंठावे लागणे. पोट साफ होण्यासाठी काय खावे : तांदूळ, लाह्या, मूग, दुधी, घोसाळी, दोडका, पालक, …