Tagged By पोट साफ न होण्याची कारणे

पोट साफ होण्यासाठी उपाय

पोट साफ होण्यासाठी उपाय मराठी मध्ये

, , 2 Comments

पोट साफ होण्यासाठी उपाय पोट साफ न होण्याची लक्षणे : सौचाला रोज न होणे व झाल्यास कडक होणे. पोट साफ न होणे. सौचसाठी खूप वेळ कुंठावे लागणे. पोट साफ होण्यासाठी काय खावे : तांदूळ, लाह्या,…

Read Post →