पोट साफ नसेल तर

पोट साफ होण्यासाठी उपाय मराठी मध्ये घरगुती उपाय

पोट साफ होण्यासाठी उपाय मराठी मध्ये

पोट साफ होण्यासाठी उपाय पोट साफ न होण्याची लक्षणे : सौचाला रोज न होणे व झाल्यास कडक होणे. पोट साफ न होणे. सौचसाठी खूप वेळ कुंठावे लागणे. पोट स…